POZNAJ SIEBIE, SPOTKASZ BOGA  ||  Adoracja Najświętszego Sakramentu  ||  Jak prosić o Słowo Boże  ||  Jezus jest Panem  ||  Nowenna do Ducha Świętego  ||  Litania do Ducha Świętego  ||  Modlitwy do Ducha Świętego  ||  Pieśni do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego


PRZED MODLITWĄ O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Teraz, w obecności Pana, prosząc Ducha Świętego o pomoc, raz jeszcze zadaj sobie pytanie: o jakie dary Ducha pragniesz dzisiaj prosić? Poniższy tekst pomoże ci podjąć decyzję.

Dary Ducha Świętego
Podział ogólny: dary i charyzmaty

 • Dary - służą nam osobiście i ułatwiają służenie drugim
 • Charyzmaty - służą innym. Są nam dane na czas wykonywania zadania.

Dary w ujęciu katechizmowym (por. także Iż 11,2)

 1. Oświecające rozum
  • rozumu - łatwość poznawania prawd wiary
  • mądrości - umiejętność patrzenia na świat, na drugiego człowieka, na siebie samego, przez pryzmat wiary
  • rady - uzdalnia człowieka do dokonania właściwego wyboru, przed jakim staje każdego dnia w swoim życiu
  • umiejętności - pozwala odkryć człowiekowi teologiczny sens rzeczy stworzonych, chroni człowieka przed przecenianiem dóbr ziemskich, wiedzy ziemskiej
 2. umacniające wolę
  • pobożności - uzdalnia nas do oddawania czci Bogu, jako naszemu Ojcu, a jednocześnie do widzenia innych ludzi jako naszych braci i sióstr
  • bojaźni Bożej - uzdalnia nas do unikania grzechu ze względu na miłość do Boga
  • męstwa (odwagi)

Podział charyzmatów

 1. Nauczania - dar słowa: spowiednicy, kaznodzieje
 2. Mocy
  • wiary
  • uzdrowień
  • czynienia cudów
 3. Objawiające
  • słowa mądrości - dotyczy spraw w przyszłości
  • słowa wiedzy - dotyczy spraw przeszłych i teraźniejszych
  • rozeznania duchów - pozwala rozstrzygać, czy pochodzą one od Boga, czy od złego
 4. Natchnienia
  • proroctwa
  • języków - pomaga modlić się o rzeczy nieznane, modlimy się zgodnie z wolą Bożą, buduje wiarę
  • tłumaczenia języków

Ponadto proś: o dar modlitwy, o dar słyszenia Pana, o miłość do Słowa Bożego, do Eucharystii, a takżę o wzmocnienie naturalnych zdolności i o te dary, które pomogą ci wypełniać twoje życiowe powołanie.

Proś także o:
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie - czyli o owoce Ducha Świętego (por. Gal 5,22-23), które są znakiem obecności Ducha w życiu człowieka.


MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokut abym grzech swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.


Boże, Duchu Święty, słodka miłości Ojca i Syna. Aby całkowicie należeć do Ciebie, oddaję Ci teraz i na zawsze: moje serce, moje ciało i duszę, moje siły i zdolności, moje cierpienia i radości, moje życie i śmierć. Oddaję Ci też wszystkich, którzy są mi drodzy i wszystko, czym jestem i co posiadam, abyś Ty sam mógł tym rozporządzać i panować nade mną swoją miłością, teraz i w wieczności. Amen.


DUCHU NAJŚWIĘTSZY

Duchu Najświętszy, otwórz usta moje,
Bym godnie wielbił święta dzieła Twoje.
Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego
I uczyń sobie pomieszkanie z niego.
Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów,
Oczyść me serce z grzechowych przywarów.
Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego
I wolę uczyń skłonną do dobrego.
Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości
Rozpal w mym sercu pragnienie świętości
I spraw, by zawsze nim objęte całe
Bogu wiecznemu oddawało chwałę.