ks. dr Włodzimierz Cyran:
"Co mówi Duch do kościołów. Prorok, prorokowanie i proroctwo wczoraj i dziś"


Niniejsza książka szczegółowo opisuje następujące zagadnienia związane z proroctwem:

 1. Założenia metodologiczne
 2. Zarys historii charyzmatu proroctwa
 3. Charyzmat proroctwa
 4. Kto może prorokować
 5. Przyjęcie i rozwój charyzmatu proroctwa
 6. Miejsce proroków we wspólnocie ludu Bożego
 7. Rola charyzmatu proroctwa i proroków w Izraelu i w Kościele
 8. Charyzmat rozeznawania duchów
 9. Fałszywi prorocy - kryteria rozeznawania
 10. Prawdziwi prorocy - kryteria pozytywne
 11. Odpowiedzialność Kościoła i wiernych za proroctwo. Zasady dopuszczania proroków do posługi w Kościele