Duch Święty w naszej codzienności


W wydawnictwie Gaudium ukazała się książka Duch Święty w naszej codzienności (Lublin 2010, ss. 383). Jest to publikacja posympozjalna, składająca się z dwu części: pierwsza zawiera wykłady wygłoszone przez prelegentów Duszpasterskich Wykładów Akademickich, które odbyły się w 2009 roku na KUL pod hasłem Współczesne fenomeny Ducha Świętego, druga natomiast zawiera odpowiedzi na pytania uczestników sympozjum. Warto wspomnieć, że temat ten przyciągnął rekordową liczbę uczestników. Widać przez to, że wiele osób ma doświadczenie obecności Ducha Świętego w swoim życiu i pragnie zdobyć więcej wiedzy n.t. rozeznawania charyzmatów i znaków czasu. Redaktorami książki są profesorowie KUL: ks. Krzysztof Guzowski i ks. Grzegorz Barth.