Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym nr4(127)2013


Czy Polska jako kraj katolicki potrzebuje zagranicznych ewangelizatorów?

Gdyby 20 lat temu ktoś powiedział, że przyjadą Afrykańczycy ewangelizować Polskę, to wywołałoby gromki śmiech i niedowierzanie, bo uważamy się za jeden z czołowych krajów katolickich. Tymczasem obecnie stoimy przed faktem dokonanym. Bez względu na nasze upodobania, przyjeżdżają goście z Indii, Afryki czy innych krajów, i widzimy, że Pan Bóg błogosławi ich posłudze. Wielokrotnie posługa ta gromadzi bardzo liczne grono uczestników, a głoszona przez ich nauka potwierdzona jest znakami. Możemy zauważyć, że nasz tradycyjny katolicyzm polski wykazuje pewne objawy kryzysu. Potrzebuje więc pogłębienia, odnowienia i charyzmatycznej świeżości. My sami, jako charyzmatycy, chętnie korzystamy z doświadczenia naszych braci, bo taka wymiana darów jest jak najbardziej ewangeliczna. Każdy powinien służyć tym darem, który otrzymał i dzielić się nim z innymi, bo charyzmaty są dla Kościoła, a nie dla charyzmatyków.
ks. Wojciech Nowacki