Wspólnota MARYJA

parafia pw. NMP Matki Odkupiciela,
os. Władysława Jagiełły 105, Poznań


Lider: Andrzej Chojnacki

 
rodzaj posługi termin miejsce

spotkania modlitewne

czwartek ok. 19.00
Msza Św. godz. 18.00
salka parafialna

Koronka do Miłosierdzia Bożego

trzeci piątek miesiąca
godz. 18.45

Modlitwa wstawiennicza

czwartek
godz. 19.00potrzeba cichej adoracji...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Pośród zgiełku codzienności, gdy często nie postrzegamy znaków, przez które Bóg do nas mówi, gdy zagłuszamy płynącą w nas Bożą łaskę, w konsekwencji zamykamy się na zjednoczenie z Bożą Tajemnicą, omijamy główny nurt Bożych planów. A jednak, gdy Bóg zaprosił nas do odkrywania darów Ducha Świętego, gdy odkrył w nas pragnienie pogłębienia naszego życia duchowego, zaprosił także do poszukiwania i współpracy...
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
Na stronach Archidiecezji Poznańskiej znajduje się lista Kaplic Wieczystych Adoracji w Archidiecezji Poznańskiej.
Zapraszamy do wyciszenia się przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
(Mt 11:28-30)