Wspólnota MICHAEL

parafia św. Michała Archanioła,
ul. Stolarska 7, Poznań
wspólnota Michael


Opiekun: ks. Adam Sczaniecki

 
rodzaj posługi termin miejsce

spotkania modlitewne

środa ok. 18.45
po Mszy Św.
salka wieczernik, na tyłach kościoła

Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie

trzecia środa miesiąca
godz. 19.00

Modlitwa o uzdrowienie/uwolnienie

drugi i czwarty piątek miesiąca - godz. 18.00
(prowadzona przez egzorcystę ks. Eugeniusza Guździoła)

Seminarium Odnowy w Duchu Św.

ustalane w grupachpotrzeba cichej adoracji...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Pośród zgiełku codzienności, gdy często nie postrzegamy znaków, przez które Bóg do nas mówi, gdy zagłuszamy płynącą w nas Bożą łaskę, w konsekwencji zamykamy się na zjednoczenie z Bożą Tajemnicą, omijamy główny nurt Bożych planów. A jednak, gdy Bóg zaprosił nas do odkrywania darów Ducha Świętego, gdy odkrył w nas pragnienie pogłębienia naszego życia duchowego, zaprosił także do poszukiwania i współpracy...
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
Na stronach Archidiecezji Poznańskiej znajduje się lista Kaplic Wieczystych Adoracji w Archidiecezji Poznańskiej.
Zapraszamy do wyciszenia się przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
(Mt 11:28-30)