Wspólnota ZBAWICIEL

parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela,
ul. Fredry 11, Poznań
www.zbawiciel.poznan.pl


Lider: Agnieszka Motyl

 
rodzaj posługi termin miejsce

Msza Święta

pierwszy poniedziałek Msza Św. godz. 18.00
po niej agapa w sali nr 2 na plebanii
Kościół Najświętszego Zbawiciela
salka w budynku parafii

Uwielbienie,
Konferencja,
Dzielenie Słowem

drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, ok. godziny 20:00

Msza Święta ze wspólnotą Barnaba (SNE)

trzeci poniedziałek miesiąca, godzina 19:15potrzeba cichej adoracji...

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Pośród zgiełku codzienności, gdy często nie postrzegamy znaków, przez które Bóg do nas mówi, gdy zagłuszamy płynącą w nas Bożą łaskę, w konsekwencji zamykamy się na zjednoczenie z Bożą Tajemnicą, omijamy główny nurt Bożych planów. A jednak, gdy Bóg zaprosił nas do odkrywania darów Ducha Świętego, gdy odkrył w nas pragnienie pogłębienia naszego życia duchowego, zaprosił także do poszukiwania i współpracy...
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
Na stronach Archidiecezji Poznańskiej znajduje się lista Kaplic Wieczystych Adoracji w Archidiecezji Poznańskiej.
Zapraszamy do wyciszenia się przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
(Mt 11:28-30)